EPU và MBT cùng hợp tác phát triển

EPU và MBT cùng hợp tác phát triển

Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm Online EPU tại trường Đại học Điện lực, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội (MBT).
zalo