Máy Biến Áp 1 Pha Công Suất 25KVA

Giá: Liên hệ
Thông số sản phẩm

 • Công suất: 25kVA

 • Điện áp: 12,7 x0,23kV

 • Tổ đấu dây: I/I-0

 • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN

 • Tổn hao không tải P0: 22 W

 • Tổn hao ngắn mạch Pk: 333 W

 • Điện áp ngắn mạch Uk: 2÷2,4 %

Thông số kỹ thuật của máy biến áp 1 pha công suất 15kVA:

 • Công suất: 15kVA

 • Điện áp: 35/2x0,23 kV

 • Tổ đấu dây: I/I-0

 • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN

 • Tổn hao không tải P0: 52 W

 • Tổn hao ngắn mạch Pk: 213 W

 • Điện áp ngắn mạch Uk: >2 %

Máy Biến Áp 1 Pha Công Suất 25KVA

zalo